V roku 2002 sa urodilo vyše 45 tis. ton hrozna

Napísal tv   
Streda, 7. júl 2004
HroznoVlani sa na Slovensku urodilo celkovo 45 136 ton hrozna, z čoho podiel muštového hrozna predstavoval vyše 98%. Z celkovej plochy vinohradov, ktoré podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) vlani predstavovali 17 356 hektárov, tvorili nerodiace vinohrady 4 135 hektárov. Na muštové odrody pritom pripadalo 12 852 hektárov.

Celkové plochy slovenských vinohradov však nie sú konečné, pretože v súčasnosti vinohrady registruje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Podľa údajov ústavu totiž ku koncu októbra celková plocha vinohradov na Slovensku zaberala 19 960 hektárov. Vyplýva to z komoditnej, situačnej a výhľadovej správy Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva SR (VÚEPP), ktorej autorkou je Eva Meravá.

V zahraničnom obchode so stolovým hroznom zaznamenalo vlani Slovensko záporné saldo v objeme 7 676 ton, čo predstavuje 247,5 mil. Sk. Naopak pri muštovom hrozne zaznamenali slovenskí pestovatelia kladnú bilanciu, keď vývoz prevýšil dovoz o 4 944 ton, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 82,2 mil. Sk. V obchode s hotovým vínom evidovalo Slovensko vlani zápornú bilanciu s deficitom 29 682 hektolitrov, resp. 1,7 mil. Sk.

(SITA, pb; mm)

Diskusia (0)