Poradňa: Chcem predávať víno.

Napísal tv   
Štvrtok, 22. február 2007

Chcem predávať víno.Chcem predávať vlastné sudové víno. Chcem sa informovať, kto mi dá povolenie a aké náležitosti musím splniť aby som toto povolenie získal.

V identickom, alebo podobnom znení sa táto otázka opakuje so železnou pravidelnosťou. Nebola zaslaná do poradne, ale do diskusného fóra. Rozhodol som sa ju uverejniť v sekcii novinky. O odpoveď som požiadal, Hlavného radcu a vrchného inšpektora pre víno, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Ing Mareka Závrackého.

V prvom rade je potrebné získať od hygieny povolenie na výrobu a predaj. Podrobnejšie informácie si záujemca môže nájsť na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva www.szubb.sk

Po získaní rozhodnutia Okresného hygienika na prevádzku je potrebné sa zaregistrovať na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe formou vyplneného tlačiva. Potom ohlásenie sa na ÚKSÚP formou tlačiva.

Pri uvádzaní vína do obehu – predaja, je potrebné si nechať analyzovať víno v akreditovanom laboratóriu na kvalitu a zdravotnú neškodnosť.

Ing. Marek Závracký

Najnovšie príspevky v diskusii

1. jozo 17.03 2010 4:49
sne to... ... Viac
2. udozo 16.03 2010 6:01
... Viac
Diskusia (2)