MÁTE 18 ALEBO VIAC ROKOV?

Stránka sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.
Prosíme potvrďte svoj vek.
  
Ľutujeme, ale pokiaľ nemáte 18 rokov, nemáte prístup na našu stránku
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Informácie o súboroch cookie.
Domov > Udalosti > Súťaže > 

ŠURANY 2023

ŠURANY 2023
XII. Požitavská výstava vín Šurany 2023
Registrácia vzoriek: od 07.03.2023do 22.04.2023
Hodnotenie vzoriek: od 28.04.2023 16:00do 28.04.2023 21:00

Poslanie

Odborne posúdiť a vyhodnotiť vína vyrobené rôznymi technologickými postupmi a metódami z rôznych odrôd  a z rôznych vinárskych oblastí. Získané poznatky a skúsenosti budú sprostredkované s cieľom skvalitnenia daného odboru.
Prezentovať kvalitné vína slovenskej produkcie širokej laickej ako i odbornej verejnosti, a tým podporiť  výrobu, predaj a najmä všeobecné povedomie o týchto produktoch.
Sprostredkovať a prehĺbiť výrobné, obchodné a spoločenské vzťahy medzi výrobcami, obchodníkmi a spotrebiteľmi.

Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu prihlásiť odrodové a značkové vína bez rozdielu ročníka vyrobené v súlade so zákonom č. 313/2009 Z. z., ak ich je možné zaradiť do jednej zo súťažných kategórií.

Prihláška

Súvisiace udalosti

12. požitavská výstava vín Víno Šurany 2023

13.05.2023 17:30 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Šurany
13.5.2023 o 17:30h Slávnostné otvorenie a vyhlásenie výsledkov o 18:00h

Adresa

Spoločenská hala Šurany
Komenského 37/2
942 01 Šurany
Slovenská republika
Email
Email
Email
Názov účtu variabilný symbol 28042023, do poznámky uveďte jedno registračné číslo
Názov banky Prima bankoa Slovensko, a.s.
Kód banky 5600
SWIFT KOKMASK2X
IBAN SK48 5600 0000 0062 7976 7002

Spoluorganizátor

Dodanie vzoriek

Osobne
Do súťaže odovzdané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa výstavy.

Pre potrebu senzorického posúdenia a následnej prezentácie vín na výstave je potrebné: z každej, do súťaže prihlásenej vzorky, na vlastné náklady dodať 3 fľaše s objemom 0,75 l, alebo 5 fľaše s objemom 0,5 l.
Každá fľaša vzorky musí byť označená čitateľne a nezmazateľne nasledovnými údajmi:
- meno a adresa vystavovateľa, telefónny kontakt,
- odroda, názov vína,
- ročník výroby,
- dosiahnutá cukornatosť pri zbere hrozna,
- súťažná kategória,
alebo registračným číslom prideleným pri registrácii na portáli www.vinko.sk
Poštou
V prípade získania niektorého „OCENENIA“ súťažiaci dodá na verejnú degustáciu konanú dňa 13.5.2023 ďalších 5 fliaš originálneho balenia víťazného vína za bežné trhové ceny.

bývalé kino HVIEZDA

Zber vzoriek: 21.04.2023 14:00 - 22.04.2023 23:00
Osobne
Šurany
bývalé kino HVIEZDA, Námestie hrdinov č.14
21.4.2023 od 14.00h do 19:00h
22.4.2023 od 09:00h do 12:00h

Vinotéka Fiero Wine

Zber vzoriek: 17.04.2023 08:00 - 21.04.2023 17:00
Osobne
Šurany
Vinotéka Fiero Wine, SNP 82/31, 942 01 Šurany
František Švec 0907 696 535

Ochranné známky

Zber vzoriek: do 30.05.2022 00:00
Poštou
Víno ocenené medailou Šampión a vína ocenené zlatou a striebornou medailou budú mať právo používať ochranné známky s logom súťaže „Šurany 2022“. Cena za 1 ks je 0,05 eur.

Objednávka je možná do 30.5.2022 na adrese: szzzosurany@gmail.com

Kategórie

I. tiché biele suché vína

tiché biele suché vína (0 – 4 g/l, alebo do 9 g/l, ak celkový obsah kyselín vyjadrený v gramoch kyseliny vínnej na liter nie je o viac ako 2 gramov nižší ako obsah zvyškového cukru)
Počet prihlásených: 177 vzoriek

II. tiché biele polosuché a polosladké vína

obsah zvyškového cukru 4 (9) až 45 g/l
Počet prihlásených: 69 vzoriek

III. tiché ružové suché, polosuché a polosladké vína

tiché ružové vína s obsahom zvyškového cukru 0-45 g/l
Počet prihlásených: 32 vzoriek

IV. tiché červené suché, polosuché a polosladké vína

tiché červerné suché, polosuché a polosladké vína, obsah zvyškového cukru 0 až 45g/l
Počet prihlásených: 56 vzoriek

V. prírodne sladké vína

Prírodne sladké vína, bez rozdielu farebnosti a so zvyškovým cukrom nad 45g/l
Počet prihlásených: 9 vzoriek

Medaila

Veľká zlatá medaila

92 -100 bodov
92 b

Zlatá medaila

88 - 91,99 bodov
88 b

Strieborná medaila

84 - 87,99 bodov
84 b

Bronzová medaila

80 - 83,99 bodov
80 b

Šampión

Šampión súťaže

Celkový víťaz výstavy bude určený v rozstrele, vyberú ho predsedovia komisií z vín ktoré boli hodnotené v jednotlivých komisiách a víno v danej komisii získalo najväčší počet bodov.

Víťaz kategórie I. biele suché vína

vína kategórie I.

Víťaz kategórie II. biele polosuché a polosladké vína

vína kategórie II.

Víťaz kategórie III. ružové suché, polosuché a polosladké vína

vína kategórie III.

Víťaz kategórie IV. červené suché vína

vína kategórie IV.

Víťaz ketegórie V. prírodne sladké vína

Iné

Cena primátora mesta ŠURANY

Za najlepšie ohodnotené víno vyrobené občanom mesta Šurany.

Cena ZO SZZ Šurany

Cena bude udelená trom najúspešnejším vystavovateľom, členom ZO SZZ Šurany.

Odborný garant a člen predsedníctva súťaže

Predsedníctvo súťaže

Hindický Martin, Ing.

Email
Telefón0917 545 042

Takács Peter

Email
Telefón0944 353 210
Spravuje:  Hindo gazda Peter Takacs

 Pozvánka

Pozvánka na 12. požitavskú výstavu vín Víno Šurany 2023

 Štatút Šurany 2023

Štatút 12. požitavskej degustačnej súťaže vín ŠURANY 2023

Alternatívna prihláška

Alternatívna prihláška degustačnej súťaže vín Víno Šurany 2023

 Výsledky Šurany 2023

Výsledky degustačnej súťaže vín Šurany 2023