MÁTE 18 ALEBO VIAC ROKOV?

Stránka sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.
Prosíme potvrďte svoj vek.
  
Ľutujeme, ale pokiaľ nemáte 18 rokov, nemáte prístup na našu stránku
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Informácie o súboroch cookie.

postup31postup32postup33

Dovážate šumivé víno alebo liehoviny?

Modul EMCS eColKo je tu pre Vás, uľahčí Vám tvorbu daňových hlásení a komunikáciu s Finančnou správou SR pre tovary podliehajúce spotrebným daniam (lieh a alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, energia a energetické výrobky). 

Pre vinárske výrobky, je v evidencii k dispozícii sekcia, ktorá obsahuje časti ako kategória vína, vinohradnícka zóna, tretia krajina pôvodu a operácie s vinárskym výrobkom.

Hlásenie je možné editovať priamo, alebo vytvoriť importom z ERP ekonomických systémov, alebo z evidencie Daňového skladu - modul eColKo.


Obrázok 

01
november
2023

Víno roka - VínkoPRO 2024

VinkoPRO 2024 je rebríček vín, ktoré sa zúčastnia najmenej 3 súťaží, ktorých usporiadatelia využili informačný systém VinkoPRO v súťažnej sezóne 2023/2024.
PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY, posledná aktualizácia 23.5.2024
27
jún
2024

Víno SAV 2024

Víno Slovenskej akadémie vied (SAV) je súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky, ktoré hodnotia vynikajúci slovenskí vedci - členovia Učenej spoločnosti SAV (ďalej len UčS SAV) pri odbornej garancii popredných slovenských hodnotiteľov. Zámerom súťaže je neformálnym spôsobom, na základe anonymného výberu, odporučiť vína, ktoré by SAV využívala vo svojich zariadeniach a najmä pri rôznych svojich aktivitách s cieľom podporiť propagáciu slovenských vín vynikajúcej kvality.
Trofeje Víno SAV sa udeľujú ako osobitný prejav uznania vedeckej komunity kvalitným produktom v SR v snahe popularizovať a propagovať SAV, ako aj zásadne podporiť kvalitnú domácu produkciu, s osobitným ocenením jej inovatívnosti a prihliadnutím na regionálny rozvoj SR.
01
august
2024

AWC Vienna 2024

AWC Vienna je pre našich vinárov najúspešnejšou zahraničnou súťažou. V minulom roku získali slovenské vína
Domov > Udalosti > Súťaže > 

Víno Terra Wag 2024

Víno Terra Wag 2024
Víno Terra Wag – Šaľa 2024
9. ročník súťažnej prezentácie a výstavy vín
Nominačná súťaž pre Národný salón vín Slovenskej republiky 2024
Registrácia vzoriek: od 07.04.2024do 09.05.2024
Hodnotenie vzoriek: od 16.05.2024 09:00do 16.05.2024 15:00

Účasť v súťaži 

Súťaže sa môže zúčastniť každý výrobca vína. Do súťaže sa prihlasuje účastník doručením vzorky jedného alebo viacerých vlastných vzoriek vín v súlade s týmto štatútom. Vzorky budú hodnotené anonymne. Za organizáciu súťaže a anonymitu zodpovedá prezident súťaže 
a odborný garant degustácie.
 

Doručovanie vzoriek  

Súťažné vzorky vín spolu s prihláškou je potrebné poslať na adresu Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa alebo doručiť na zberné miesta, ktoré sú uvedené v Prílohe  č. 1. Štatútu súťaže.   
Súťažné vzorky vín je možné prihlásiť najneskôr do 3. 5. 2024 a zabezpečiť doručenie vzoriek na jedno zo zberných miest v termíne od 6. 5. 2024 – 10. 5. 2024. Po uvedenom termíne nie je možné zaradiť ďalšie vzorky do súťaže. Vzorky vína dodá súťažiaci v 6 ks fliaš s objemom min.  0,75 l, slamové a ľadové vína v objeme 0,5 l, resp. 0,375 l.   
Každá fľaša musí byť označená údajmi: názov vína, ročník, súťažná kategória, meno výrobcu. 
Vína sa prihlasujú elektronicky prostredníctvom systému VínkoPRO na portáli Vínko.sk. Prihlásenie/registrácia do systému bude na webe https://vinko.sk/sutaze/vino-terra-wag-2024-544. Zároveň je  ponechaná aj možnosť prihlásiť vzorky vín prostredníctvom klasickej papierovej prihlášky, ktorú je potrebné odoslať na adresu cizmarikova@sala.sk (Príloha č. 2 a č. 3 Štatútu súťaže). Prihlasovací poplatok za súťažnú vzorku je 5,- Eur. Účastnícke poplatky hradí prihlasovateľ na základe faktúry, ktorá mu bude vystavená a zaslaná po prihlásení súťažných vzoriek do súťaže.


Kontakt

Ing. Martina Čižmáriková

Mesto Šaľa cizmarikova@sala.sk
Nám. Sv. Trojice 7 031/770 59 81 klapka 319
927 15 Šaľa mobil: 0918 248 298
Všetky vzorky sa stávajú majetkom organizátora.  

Súťažné kategórie 

1. Vína tiché biele suché 
2. Vína tiché biele polosuché, polosladké 
3. Vína tiché ružové suché 
4. Vína tiché ružové polosuché, polosladké 
5. Vína tiché červené suché 
6. Prírodne sladké vína bez rozdielu farebnosti  
7. Šumivé vína 

Hodnotenie 

Hodnotenie vín bude realizované 100 - bodovým systémom Medzinárodnej únie enológov. 
V rámci súťaže budú vínam podľa získaných bodov udelené zlaté a strieborné ocenenia.  
Veľká zlatá medaila 92 – 100 bodov
Zlatá medaila 88 – 91,99 bodov
Strieborná medaila 84 – 87,99 bodov
Podľa pravidiel O. I. V. bude diplom udelený maximálne 30 %  oceneniam Veľká zlatá medaila, Zlatá medaila a Strieborná medaila z celkového počtu vystavovaných vín. Titul Šampióna
v každej kategórii bude udelený pri minimálnom počte 20 súťažných vzoriek.

Hodnotiace komisie 

Hodnotiace komisie budú zložené z profesionálnych znalcov vín. Každý člen komisie hodnotí anonymne a samostatne. Účasť členov v komisii je čestná. 
 

Ocenenia 

Cena primátora mesta Šaľa  
Cena generálneho riaditeľa Duslo, a. s.
 

Katalóg súťaže, zverejnenie výsledkov a medailové nálepky  

Katalóg súťaže bude obsahovať informácie o štatúte súťaže, súťažných vzorkách vín, ich umiestnení v súťaži, o vystavovateľoch a členoch hodnotiacich komisií. Katalóg môže obsahovať aj ďalšie informácie o súťaži, organizátorovi a podporovateľoch súťaže. 
Výrobcovia ocenených vzoriek si budú môcť u organizátora objednať medailové nálepky na fľaše. Svojvoľné označovanie vín s uvedením názvu Víno Terra Wag – Šaľa 2024 je považované za porušenie pravidiel súťaže, vystavovateľ stráca nárok na účasť 
v nasledujúcom ročníku súťaže. 

Nákup ocenených vín 

Nákup ocenených vín pre potreby organizátora bude prebiehať po dohode s výrobcom vín. 

Prihláška

Súvisiace udalosti

Adresa

Obradná sieň Mestský úrad Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa
Slovenská republika

Kontakty - Odoslanie alternatívnej prihlášky: Ing. Martina Čimáriková

Email
Telefón031/770 59 81 klapka 319, 0918 248 298

Termín odovzdania vzoriek

Zber vzoriek: 06.05.2024 00:00 - 10.05.2024 00:00

Kategórie

I Vína tiché biele suché

Počet prihlásených: 92 vzoriek

II Vína tiché biele polosuché, polosladké

Počet prihlásených: 47 vzoriek

III Vína tiché ružové suché

Počet prihlásených: 10 vzoriek

IV Vína tiché ružové polosuché, polosladké

Počet prihlásených: 11 vzoriek

V Vína tiché červené suché

Počet prihlásených: 46 vzoriek

VI Prírodne sladké vína bez rozdielu farebnosti

Počet prihlásených: 17 vzoriek

VII Vína šumivé

Počet prihlásených: 17 vzoriek

Medaila

Veľká zlatá madaila

92 b

Zlatá medaila

88 b

Strieborná medaila

84 b

Šampión

Šampión 1. kategórie

87 b

Šampión 2. kategórie

87 b

Šampión 5. kategórie

87 b

Víťaz 3. kategórie

Víťaz 4. kategórie

Víťaz 6. kategórie

Víťaz 7. kategórie

Iné

Cena primátora mesta Šaľa

Cena GR Duslo, a.s.

Prezident súťaže

Odborný garant

Odborný konzultant

Spravuje:  Roman Janoušek Martina

Štatút Terra Wag 2024

Štatút degustačnej súťaže vín Terra Wag 2024

Alternatívna prihláška

Alternatívna prihláška Terra Wag 2024

Zberné miesta

Zberné miesta Terra Wag 2024